Energi i Århus

Mange steder i Aarhus og Østjylland er der gennem årene taget initiativer til at mere energivenlige boliger.

Både i Lystrup og Stautrup er der bygget passivhuse samt huse med solceller til forsyning af elektricitet. Varmepumper bliver stadig mere udbredte især i de områder, hvor der ikke er adgang til fjernvarme.

Senest - især efter indførelsen af Nettomålerordningen - opsættes stadig flere solcelleanlæg. Solcellerne ses på flere private hustage, men der er også adskillige steder, hvor solceller er sat op på erhvervsbygninger eller institutioner.

Aarhus Akademi opsatte i 2011 Danmarks største solcelleanlæg på 812 kvadratmeter. Anlægget er af en nyere type med højtydende monokrystalinske solceller, som ligger helt fladt på taget. Solcellerne er planlagt til at producere strøm, som svarer til forbruget fra 25 private parcelhuse.

Aktivhus Lystrup, med solcellerI 2009 opførtes det såkaldte Aktivhus i Lystrup, som er et parcelhus til én familie. Det er blandt de første aktivhuse i Danmark. Huset er selvforsynende med energi - og er endda i stand til at producere et overskud af energi, som for eksempel kan bidrage til at lade en elbil op med. Selv om huset er energi-neutralt har det været et vigtigt mål, at huset også skulle have et behageligt indeklima samt være komfortabelt og hyggeligt med et behageligt lysindfald. Huset er udstyret med et solvarmeanlæg samt en varmepumpe som producerer varmt vand og opvarmer huset. El til varmepumpen samt familiens øvrige forbrug af elektricitet produceres af et solceller på taget. Solcelleanlægget er på 50 kvadratmeter.

I løbet af 2012 og 2013 ventes boligområdet Skovgårdsparken at reducere sit energiforbrug med hele 80 procent. De 256 lejligheder er ved at blive opgraderet, så de opfylder kravene til Lavenergiklasse 2015. Samtidig vil boligerne blive opvarmet ved hjælp af jordvarme, som i modsætning til de fleste andre jordvarmeanlæg vil blive gravet i dybden - 200 meter ned. Driften af varmepumperne hertil vil ske ved hjælp af solceller, som opsættes på boligblokkenes tag. Solcelleanlægget i Brabrand vil blive på 1070 kvadratmeter. Se evt Stiftstidendes artikel om anlægget.

Der er også taget flere initiatiativer til at gøre de omfattende byggerier ved Århus Havn mere energivenlige. Multimediehuset, Urban Mediaspace Aarhus, skal således opfylde kravene for Lavenergiklasse 1 og skal blandt andet have installeret solceller på taget. Det 3200 kvadratmeter store solcelleanlæg således udråbt til at blive Nordeuropas største solcelleanlæg. Det forudsætter dog, at andre nordeuropæere ikke tager større initiativer på solcelle-området inden færdiggørelsen i 2015 - hvilket vil være ganske skuffende.

Et andet imponerende projekt er også planerne om et hotel i Værkmestergade, som med 25 etager er planlagt til at blive blive det højeste hus i Århus. Dette projekt er planlagt til at skulle opfylde Lavenergiklasse 2015, og samtidig er det planen, at der skal monteres solceller mellem etagerne på bygningens sydside.

Blandt de efterhånden modne forsøgsområder i Århus-området er Andelssamfundet i Hjortshøj, hvor mange af husene har installeret solfangere, masseovne, varmepumper, regnvandsanlæg og mange andre energi-producerende og besparende anordninger.

Aarhus Universitet er blandt dem i Århus, som forsker aktivt i udviklingen af solenergi. Således modtog forskerne Brian Bech Nielsen og Bjarne Nylandsted i slutningen af 2011 18,9 millioner kroner fra Det Strategiske Forskningsråd til et forskningsprojekt som skal skabe fundamentet for en helt ny type solceller, som på én gang er effektiv til at danne elektricitet udfra solen og samtidig er billig at producere. Den høje effektiv skal blandt andet nås gennem opsamling af lys via en bagsidereflektor og lysspredende nanopartikler, som er indlejret i solcellen. Solcellerne vil blive udformet som tyndefilm af nanokrystallinsk silicium og vil blandt andet blive billigere, fordi der benyttes forholdsvis let tilgængelige som Titania TO2.

Solceller på parcelhus nær Århus
Parcelhus fra Eurodan-Huse udstyret med
16,3 kvadratmeter solceller. Huset var en del af Byg & Bo udstilling i Stautrup nær Århus.


Solceller på parcelhus ved Aarhus
Solceller monteret på privat parcelhus nær Aarhus.