Århus Akademi installerer landets største flade anlæg med solceller

Tæt ved hjørnet af ydre ringvej og Randersvej ligger Århus Akademi, som udover undervisning af HF- og gymnasieelever nu også gør en ekstra indsats for at reducere brugen af fossil energi. Akademiet fik i efteråret 2011 etableret et solcelleanlæg på intet mindre end 812 kvadratmeter ovenpå det eksisterende tag.

Solcellerne er projekteret til at producere strøm, så det svarer til 25 private husstandes forbrug af elektricitet. Selv om anlægget er stort og er etableret på én af Aarhus' mest trafikerede vejkryds, vil de forbipassserende dog ikke bemærke noget særligt, når de kører forbi. I modsætning til mange andre solcelleanlæg står solcellerne ikke stillet skråt men ligger fladt ned på taget.

Solpanelerne består af højtydende monokrystallinske solceller, som har en god ydelse, selv om de lægges direkte på det flade tag. Samtidig har solcelleanlægget den fordel, at det ikke kræver installationer, som gennembryder taget. Vægten af solcellerne er kun 10 kg per kvadratmeter, hvilket betyder, at der - udover solcellerne - er styrke i taget til at holde til sne eller anden belastning fra vejret uden at true tagkonstruktionen.

Ved at lægge solcellerne fladt på taget fjernes også risikoen for, at den skinnende overflade fra solpanelerne generer omgivelserne ved reflektioner, hvilket kunne være et særligt problem, når solcellerne står klods op ad to af de mest befærdede veje i Århus.

Solcellerne på Århus Akademi blev sat op i forbindelse med en renovering af taget.