Aktivhus i Lystrup

Aktivhus i LystrupEt af Danmarks første aktivhuse ligger i Lystrup, lidt udenfor Århus. Huset er udstyret med 50 kvadratmeter solceller på taget, en varmpumpe samt et solvarmeanlæg på 6,7 kvadratmeter.

Aktivhuset, som er opført under titlen "Bolig for livet" blev rejst på initiativ af VKR Holding, som er moderselskab for vinduesvirksomhederne Velfac og Velux. Projektet begyndte i 2007 og blev gennemført med bistand af Esbensen Rådgivende Ingeniører, arkitektvirksomheden Aart og med KFS Boligbyg som totalentreprenør. Byggeriet begyndte i 2008 og huset stod færdigt i 2009. Efter en fremvisningsperiode i forsommeren 2009 flyttede en familie ind i huset for gennem praktisk anvendelse af teste huset igennem et år. Familien konstaterede her, at det var lidt vanskeligere at holde huset varmt, end de teoretiske modeller havde forudsagt. Til gengæld havde blandt andet solcellerne en lidt højere produktion af elektricitet end forud antaget.

Aktivhuset i Lystrup er udstyret med 50 m2 solceller fra Gaia Solar. Der er tale om polykrystallinske solceller, som er integreret i husets tag på sydsiden. Solcellerne er dimensioneret til at skulle kunne dække husets elforbrug, herunder drift af de tekniske installationer i huset..

Varmepumpen Sonnenkraft Solar Complete er koblet til solvarmeanlægget i en kombination, som bruger varmen fra solvarmeanlægget direkte, når der er tilstrækkelig sol, men også bruger varmepumpen til at øge temperaturen, når der er mindre sol og anlægget derfor ikke leverer tilstrækkelig høj temperatur. Varmepumpen er desuden i stand til at kombinere luft-til-vand og vand-til-vand og på den måde få det optimale ud af den tilstedeværende energi - uanset om der er sol, eller det blot er mildt i vejret - men med mindre sol. Huset opvarmes gennem gulvvarme.

Selve huset er isoleret, så det opfylder kravene til Lavenergiklasse 1. Herudover er der lagt stor vægt på lys og den passive energi, som det er muligt at opsamle gennem 3-lags vinduerne, som er af mærket Velfac Helo. Alle facadevinduer har luftarten Argon mellem de tre lag. Samlet har huset et vinduesareal på 75 kvadratmeter, hvilket svarer til 40 procent af boligarealet. Formålet med de store vinduesarealer er, at dække halvdelen af husets rumopvarmning gennem passiv solvarme. Der er både indvendige rullegardiner og udendørs solafskærmning, som for en stor dels vedkommende fungerer automatisk, og dermed sikrer mod varmetab og samtidig kan hjælpe til at modvirke overophedning om dagen.

Husets samlede boligareal er på 190 kvadratmeter. Det har en omfattende elektronisk styring, som skal hjælpe til at udnytte energien og skabe et godt indeklima. Erfaringerne fra huset og den elektroniske styring indgår i projektet "Minimum configuration - Home Automation", som Velfac gennemfører sammen med Ingeniørhøjskolen i Århus og Alexandra Instituttet i Aarhus.